Ⓒ Ⓟ Ⓡ Ⓚ ℠ ™ © ℗ ® Ⓦ 〄 Ⓑ ⁜ · € £ $ ¥ | \ ¿ ¡ µ § † ° º × ← ↑ → ↓ ~ — № N° ٭ ✳ ⁂ ☼ ★ ☆ ✶ « » „ “ © «Мелодия» ▪ • · ♪ ♫ ▷ △ ◁ ▽ ∇ ◊ ♢ ◇ ∧ Δ Λ ⅓ ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Ää Åå Àà Áá Çç Čč Ćć Ðđ Ďď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ėė Ëë Ęę Èè Éé Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį ї ý Ķķ Ļļ Ĺĺ Łł Ññ Ńń Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ Öö Őő Òò Óó Ŗŗ Řř Šš Śś Şş Ţţ Ūū Ûû Üü Ųų ú ù Űű Żż Žž ß
http://www.discogs.com/master/create
-----------------------------------
Label codes (LC) were introduced in 1976.
Recent Activity
submitted Kostas Šilgalis / Jonas Stasiūnas - Leninas Regi / Pavasario Tostas. about 4 hours ago
submitted Борис Буєвський, Валентина Купріна - Пісні Бориса Буєвського (Нові Записи Укр. Естради). about 18 hours ago
submitted Гуниб - Приезжайте В Дагестан / Дороги. about 19 hours ago
submitted Ф. Шуберт* / Ф. Дрдля* - Марина Козолупова*, Ирина Козолупова - Ария. about 21 hours ago
submitted Инстр. Квартет В. Дмитриева* - Молодежный Вальс / Вечер. about 21 hours ago
submitted Оркестр п|у В. Людвиковского* - Карусель. about 22 hours ago
submitted Виктор Купревич - Спящее Озеро. about 22 hours ago
submitted Raganiai Ir Draugai* Dainuoja Arvydą Ambrasą* - 70 Žingsnių Amžinybėje. about 24 hours ago
submitted Various - The Best Film Songs (Akademy Award Winners). 1 day ago
submitted Various - The Best Film Songs (Akademy Award Winners). 1 day ago
submitted Dobri Paliev - Камбани, Клепала И Овчарски Звънци В България = Bells, Clappers And Cow-Bells In Bulgaria. 1 day ago
submitted Рашид Бейбутов / Р. Атакишиев* - Зибейда / Я Встретил Девушку. 1 day ago
submitted Рашид Бейбутов / Р. Атакишиев* - Зибейда / Я Встретил Девушку. 1 day ago
submitted Choras Vilnius* - Choras Vilnius 25 (2). 1 day ago
submitted Глеб Романов - Весёлые Глаза / Домино. 2 days ago
submitted Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestra - Kalvarijos Polka / Raudona Kepuraitē Mazurka. 3 days ago
submitted И. Дунаевский* - Вольный Ветер (Фрагменты Из Оперетты). 3 days ago
submitted J. Šaučiunas* Ir J. Varaitis* - Pilietybes Popieru / Vyru Vargai. 3 days ago
submitted Кэто Джапаридзе - Мы Вышли В Сад / Я Вам Не Говорю. 4 days ago
submitted К. А. Лазаренко* - Танцевать, Танцевать / Не Обижай Меня. 4 days ago
submitted Павел Гофман / Луи Маркович - Тихая Вода / Тирольская Песня. 4 days ago
submitted Gerald Albright And Lee Ritenour - A Twist Of Marley (Jamming). 4 days ago
submitted Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestra - Piatro Polka / Vestuviu. 4 days ago
submitted Н. Майская* - Хризантемы / Уголок. 5 days ago
submitted Stasys Pilka, M. Zemaitaite* - Burboryte Nose Trina / Alutis Ir Zemes Rojus. 5 days ago
submitted Объедин. Хор Литовской Гос. Филармонии И Литовского Радио* - Ой, Кас Содай / Гале Лауко Толи. 6 days ago
submitted М. Шахбердиева* / А. Коваленко* - Песенка Юности / Джонни. 6 days ago
submitted Justas Kudirka - Voveraitė / Anksti Ryta Keliau. 6 days ago
submitted Various - Весенний Цветок. 6 days ago
submitted М. Ованесян* - Синеокая / Караван. 7 days ago
submitted Jonas Butenas* - Prirodino Seni Žmonės / Ant Marių Krantelio. 7 days ago
submitted Э. Пьеха* - Так Легко / Дождик. 7 days ago
submitted Jahrl Trio* - Walle Wille Wall / Zigenare Polka. 8 days ago
submitted Рашид Бейбутов / А. А. Коваленко* - Лейла / Элико. 8 days ago
submitted Тамара Церетели - Звездочка / Отрада. 8 days ago
submitted Various - Голоса Друзей. 8 days ago
submitted Choras Vilnius* - Choras Vilnius 25 (1). 9 days ago
submitted Unknown Artist - Прощай / Тысячи Мечты. 9 days ago
submitted P. A. Dulkē - Baiges Dienelē / Pasējo Brolelis. 9 days ago
submitted Various - The Best Film Songs (Akademy Award Winners). 9 days ago
submitted David Lee Roth - The Best. 9 days ago
submitted В. Красовицкая* - Ревность / Плясала, Плясала. 9 days ago
submitted Майя Кристалинская / Эстрадный Орк. Под Упр. Э. Рознера* - Царевна-Несмеяна / Веселая Прогулка. 9 days ago
submitted Antanas Vanagaitis - Sharkis / Sena Jauntste. 9 days ago
submitted Тамара Миансарова - Давай Никогда Не Ссориться / Рыжик. 10 days ago
submitted Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио , Дирижер А. В. Варламов* - Ритм Джаза / Песня Сердца. 10 days ago
submitted Галена Лоубалова* / Гуальтиеро Мизиано* - Красная Розочка / Пиччинина. 10 days ago
submitted Эстрадный Оркестр, Дирижер Б. Карамышев* - Белый Парус / В Парке. 10 days ago
submitted Ленинградский Ансамбль Под Упр. Б. Киянова* / Ленинградский Ансамбль Под Упр. Ю. Шахнова* - Вальс Цветов / Звездочка. 10 days ago
submitted A. Sodeika* - Arija Iš Operos "Gražina" / Kam Šėrei Žirgelį. 11 days ago